Your personal Petition

Posted on 28/02/2012


Copy the text of the petition and send it in your own name to the following addresses. (ENGLISH TRANSLATION FOR YOU SEE BELOW)

Subject: İmza kampanyası: “Karpaz’a Dokunmayın!”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın İrsen Küçük,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Sayın Ünal Üstel,

ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Büyükkonuk Belediye Başkanı, Sayın Sezai Sezen

Aşağıda adı geçen ben, Karpaz-Yedikonuk’ta yapılması planlanan açık-deniz serbest ticari limanı ve petrol depolama terminali çalışmalarının durdurulmasını rica ediyorum!

Lütfen Kuzey Kıbrıs’taki el değmemiş doğanın yok olmasına izi vermeyin. Bu bölge sadece Kıbrıs ve ülkenin en büyük ekonik sektörü olan turizm için değil, aynı zamanda bölgede yüz yıllardır yaşamını sürdüren  pek çok canlı (örneğin, uluslar arası tehlike altındaki akdeniz foku) için de çok büyük bir öneme sahiptir.

Kararınız Kuzey Kıbrıs’tan çok daha büyük bir bölge üzerinde etkili olacaktır- doğanın geleceği tehlike altına girecektir! Umarım, bu konuda gelecek nesillerin yaşamını tehlikeye atmayacak bir karara varırsınız. Gelecek nesiller sizi bu kararınızla hatırlayacaktır!

Saygılarımla,

[your name]

ENGLISH TRANSLATION

Subject: Petition “Hands off Karpaz!”

To the Prime Minister of the Turkish Republic of Northern Cyprus, Mr. Irsen Kücük

To the Minister of Tourism and Environment of the Turkish Republic of Northern Cyprus, Mr. Ünal Üstel 

To the Mayor of Büyükkonuk in Northern Cyprus, Mr. Sezai Sezen

We the undersigned would strongly request you to stop the plans of building an open-sea trading free port and petrol storage terminal on the north shore of Yedikonuk in Karpaz!

Please do not allow the destruction of the unspoilt nature of north Cyprus. This is an irreplaceable resource not only for the Cypriots and for tourism, the strongest sector of economy, but also for the endangered animals which have lived here for thousands of years.

Your decision will affect a field that is much bigger than just north Cyprus – any decision will affect the future of nature! We hope you will come to a responsible conclusion which doesn’t make yourself be ashamed of having destroyed the living conditions for the children and grandchildren of the future of north Cyprus.

Sincerely

[your name]

Advertisements
Posted in: Join in